Varianta pojistky: PAR

Základní pojistné ročně

1.600  / 366 dnů

Roční pojistné celkem
1.600 

Přehled pojistného krytí