Úvod / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za klíčovou záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy. Přístup na stránky www.golfplan.cz může být ze strany GFA Insurance Services Praha podmíněn poskytnutím některých osobních údajů klienta ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude GFA Insurance Services Praha s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.