Úvod / Nezařazené / Jiří Kromichal o golfovém pojištění

Jiří Kromichal o golfovém pojištění

Golf je dost drahý i bez toho, abyste museli platit náklady na zničené nebo ukradené vybavení, na škody na cizím majetku nebo dokonce nebo na zdraví. Golfový míček má při odpalu rychlost až přes 120 kilometrů za hodinu a pokud dopadne tam, kam jste určitě nechtěli, může způsobit vážné následky.

To, že zakřičíte Fore, Vás nezachrání

Faktem je, že pokud se Vám při golfu něco přihodí a Vy nemáte golfové pojištění, golf může být pěkně drahou zábavou. Čím častěji hrajete, tím je nebezpečí větší! Každý z nás má někdy špatný den a jediná nepovedená rána Vás může i finančně zruinovat.

V poslední době se u nás objevilo několik nabídek golfového pojištění. Ptáme se známých osobností na jejich názory a zkušenosti.

Jiří Kromichal, profesionální trenér, člen britské PGA

kromichalMyslíte si, že by golfisté měli být pojištěni?

Víte, nepojištěným autem by většina z nás asi nejezdila. Stejně tak golfové pojištění bych doporučil všem, kdo to s golfem myslí alespoň trochu vážně. Jednak jde o klidnou hlavu, kterou při golfu potřebujete. Jednak jde i o projev určité ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči ostatním. Koneckonců ve srovnání s částkami, které golfista ročně vydá za vybavení, feečka, tréninky apod. je roční výdaj za pojištění vcelku zanedbatelný.

Samostatnou skupinou jsou děti, které taky trénuji. Ty občas dělají takové vylomeniny, že nikdy nevíte, kdy někomu ublíží nebo něco zničí. Nebo kdy může někdo ublížit jim. Proto bych určitě doporučil rodičům všech mladých golfistů, ať své ratolesti pojistí.

Jste členem britské PGA, jak je to s pojištěním ve Velké Británii?

Ve Velké Británii je takto specializovaně pojištěna již většina aktivních hráčů. Přitom si myslím, že britským golfistům hrozí menší újma než těm českým.

Díky dlouhé tradici golfu v zemi je úroveň dovedností průměrného britského golfisty přece jen lepší než úroveň průměrného českého golfisty. A míra krádeží golfového vybavení bude v Británii určitě nižší než v Česku. Ale jak jsem říkal, pojištění je hlavně dokladem určité zodpovědnosti hráče a tu Britové mají. Myslím, že u nás se to také začne postupně stávat určitým standardem.

A vy sám jste pojištěn?

Ano jsem. Pokud vím, všichni členové britské PGA mají specializované golfové pojištění.

Daniela Grundelová, jednatelka společnosti GFA Insurance Services Praha, spol. s r. o.

Začali jste nabízet pojištění GOLFPLAN. Myslíte, že český trh takový produkt chce? Je o pojištění zájem?

Česká golfová populace se od té západoevropské moc neliší. Je sice menší, ale rychle roste a kultivuje se. Zájem je a je dokonce o něco vyšší, než jsme očekávali.

Odpusťte mi tu otázku, ale proč potřebujeme golfové pojištění, když už všichni máme tolik pojistek?

V České republice se golfisté nesprávně domnívají, že rizika spojená s jejich zálibou jsou kryta z běžných pojistek (domácnosti, odpovědnosti, cestovního pojištění), nově dokonce z klubových pojistek odpovědnosti. Když dojde k maléru, zjistí však, že tyto pojistky je nekryjí nebo je pojistné krytí nedostatečné.

zena-na-golfuA co všechna ta pojištění jako bonus ke kreditním kartám?

Nečekejte, že Vám někdo zadarmo dá více než základní pojištění omezeného množství rizik. Golfové připojištění ke kreditním kartám je často vázáno na cestovní pojištění sjednané k platební kartě a to je tedy platné pouze při cestách do zahraničí, tudíž škodné události v České republice tímto kryté nejsou. Golfové připojištění u kreditních karet navíc často ani není zadarmo, banky si účtují další roční příplatek minimálně ve výši 2 tisíc Kč. Další omezení, resp. rozdíl mezi připojištěním ke kreditní kartě a pojištěním GOLFPLAN vidím u kreditních karet v nízkém limitu pojištění hodnoty holí, nízkém limitu odpovědnosti za škody, chybí tam další doplňková golfová připojištění.

A co cestovní připojištění?

Ano, existují zajímavá cestovní připojištění pro golfisty. Jejich cena za jeden pobyt je ovšem srovnatelná s cenou pojištění GOLFPLAN na celý rok. Zároveň jsme opět u skutečnosti, že golfové připojištění sjednané v rámci cestovního pojištění platí pouze při vycestování z naší republiky, čili při krádeži holí z českého hřiště, nebo  při úraze způsobeném, či utrpěném na českém golfovém hřišti, Vám cestovní pojištění s golfovým připojištěním nepomůže. Při cestování je důležité vědět, že při ztrátě zavazadla Vám přepravní společnost vyplatí dle mezinárodních úmluv pouze limitovanou částku. Pojištění GOLFPLAN kryje Vaše přepravované hole v jejich skutečné hodnotě, navíc jsou zde i pokryty náklady na půjčení golfového vybavení v případě zdržení dopravy Vašich zavazadel.

Vy sama jste pojištěná?

Ano. Ještě mi míček nelítá rychlostí 120 kilometrů za hodinu, ale ctím všechnu etiketu golfisty na hřišti. Každý máme někdy špatný den a dle výpovědí některých skalních golfistů se na hřišti může stát opravdu cokoliv. Také ráda cestuji a v cizině budu určitě hrát s klidnější hlavou, když v mém bagu bude kartička pojištěnce GOLFPLAN.